New image
New image
OMGEVINGSVISIE
Dalfsen

Bijeenkomsten bij u in de buurt zijn helaas niet mogelijk in verband met het coronavirus. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om online met u in contact te komen. Hieronder staan de data waarop we graag met u in contact komen over de Omgevingsvisie.

Agenda

Dinsdag 20 oktober
20.00 – 21.30 uur

Bijeenkomst Hoonhorst en omgeving
Online bijeenkomst

Woensdag 21 oktober
20.00 – 21.30 uur

Bijeenkomst Nieuwleusen en omgeving
Online bijeenkomst

Dinsdag 27 oktober
20.00 - 21.30 uur

Bijeenkomst Lemelerveld en omgeving
Online bijeenkomst

Donderdag 12 november
20.00– 21.30 uur

Bijeenkomst Oudleusen en omgeving
Online bijeenkomst

Dinsdag 17 november
20.00 – 21.30 uur

Bijeenkomst Dalfsen en omgeving
Online bijeenkomst

De gemeente organiseert twee soorten bijeenkomsten waarmee inwoners, ondernemers en organisaties hun mening kunnen geven en mee kunnen denken over de Omgevingsvisie.

Allereerst een vijftal bijeenkomsten, per gebied één. Hiermee biedt de gemeente alle inwoners, ondernemers en organisaties die in het betreffende gebied wonen of werken de mogelijkheid om mee te denken en te praten. Het gaat om een bijeenkomst waarin algemene, belangrijke onderwerpen aan bod komen: wat voor woningen moeten we bouwen en waar, waar ruimte voor bedrijven of waterberging is of waar je in de toekomst kan sporten of recreëren. Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten.

Bijeenkomst per gebied

Daarnaast organiseert de gemeente drie themabijeenkomsten. De themabijeenkomsten gaan dieper in op verschillende thema’s. Hiervoor worden experts van verschillende thema’s uitgenodigd en in een kleiner gezelschap worden de specifieke thema’s besproken.

Bijeenkomst per thema

Woensdag 28 oktober            -        Samen Werken / Economie en Regio
20.00 uur - 21.30 uur

Dinsdag 10 november            -        Samen Werken / Eigentijds Platteland
20.00 uur - 21.30 uur

Woensdag 18 november        -        Samen Wonen en Leven / Toekomstbestendige en gezonde woon- en 20.00 uur - 21.30 uur                         leefomgeving

Interesse in deelname aan één van deze bijeenkomsten en geen uitnodiging ontvangen? Stuur een mail naar omgevingsvisie@dalfsen.nl en geef hierin aan waarom u hier graag bij wilt zijn.

New image
Agenda

Bijeenkomsten bij u in de buurt zijn helaas niet mogelijk in verband met het coronavirus. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om online met u in contact te komen. Hieronder staan de data waarop we graag met u in contact komen over de Omgevingsvisie.

logo

Dinsdag 20 oktober
20.00 – 21.30 uur

Bijeenkomst Hoonhorst en omgeving
Online bijeenkomst

Woensdag 21 oktober
20.00 – 21.30 uur

Bijeenkomst Nieuwleusen en omgeving
Online bijeenkomst

Dinsdag 27 oktober
20.00 - 21.30 uur

Bijeenkomst Lemelerveld en omgeving
Online bijeenkomst

Donderdag 12 november
20.00– 21.30 uur

Bijeenkomst Oudleusen en omgeving
Online bijeenkomst

Dinsdag 17 november
20.00 – 21.30 uur

Bijeenkomst Dalfsen en omgeving
Online bijeenkomst

De gemeente organiseert twee soorten bijeenkomsten waarmee inwoners, ondernemers en organisaties hun mening kunnen geven en mee kunnen denken over de Omgevingsvisie.

Bijeenkomst per gebied

Allereerst een vijftal bijeenkomsten, per gebied één. Hiermee biedt de gemeente alle inwoners, ondernemers en organisaties die in het betreffende gebied wonen of werken de mogelijkheid om mee te denken en te praten. Het gaat om een bijeenkomst waarin algemene, belangrijke onderwerpen aan bod komen: wat voor woningen moeten we bouwen en waar, waar ruimte voor bedrijven of waterberging is of waar je in de toekomst kan sporten of recreëren. Hieronder een overzicht van de bijeenkomsten.

Bijeenkomst per thema

Daarnaast organiseert de gemeente drie themabijeenkomsten. De themabijeenkomsten gaan dieper in op verschillende thema’s. Hiervoor worden experts van verschillende thema’s uitgenodigd en in een kleiner gezelschap worden de specifieke thema’s besproken.

Interesse in deelname aan één van deze bijeenkomsten en geen uitnodiging ontvangen? Stuur een mail naar omgevingsvisie@dalfsen.nl en geef hierin aan waarom u hier graag bij wilt zijn.

Woensdag 28 oktober     
Samen Werken / Economie en Regio

Dinsdag 10 november                   
Samen Werken / Eigentijds Platteland

Woensdag 18 november
Samen Wonen en Leven / Toekomstbestendige en gezonde woon-
en leefomgeving