OMGEVINGSVISIE
Dalfsen

We bouwen de Omgevingsvisie stap voor stap op. Op deze pagina ziet u hoe ver wij zijn met onderdelen van de visie. Een aantal van deze onderdelen passen we na het gesprek met u nog aan: de ambities en de waardenkaart werken we bij naar aanleiding van de reacties die we ontvangen tijdens de bijeenkomsten. We passen deze pagina aan wanneer er bouwstenen worden toegevoegd of aangepast.

Opbouw en onderdelen Omgevingsvisie
Toekomstvisie

In september 2019 zijn we begonnen met Het Rondje van Dalfsen door aan inwoners van de gemeente Dalfsen te vragen wat hij of zij belangrijk vindt voor de toekomst van onze gemeente. Na vele honderden gesprekken in de verschillende dorpskernen en buurtschappen, verdiepende bijeenkomsten en interviews met experts (zie www.Dalfseningesprek.nl ) is de Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ opgesteld. Op de website kunt u zien wat het resultaat is en hoe deze tot stand is gekomen.

De Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ bevat een groot aantal opgaven waarmee de gemeente en de inwoners aan de slag gaan. De Omgevingsvisie borduurt voort op de essentie van ‘Voor Elkaar’ en legt de nadruk op keuzes voor de fysieke leefomgeving in de deelgebieden en kernen.

Kadernota

In de Kadernota Omgevingsvisie geeft de gemeenteraad aan wat het doel van de Omgevingsvisie is, welke uitgangspunten we bij de start gaan meenemen en op welke wijze de inwoners, ondernemers en stakeholders betrokken worden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om ontwikkelingen en trends te volgen en daarop te reageren met ingrepen en voorstellen. Dat heet beleid. Maar beleid vraagt visie en ambitie, een beeld waar het naar toe gaat en moet met de gemeente en een vertaling naar hoe dat moet worden aangepakt. Uw input is bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie essentieel. Niet alleen om na te gaan of de gemeente de juiste visie heeft en opgaven scherp ziet. Ook omdat we als gemeente niet al het beleid zelf uitvoeren, maar dat samen doen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, waterschappen, enzovoort. In de Omgevingsvisie gaan we daarom met alle partijen in gesprek om een breed gedragen en uitvoerbare Omgevingsvisie op te stellen. In de Kadernota staat ook achtergrondinformatie over de Omgevingswet, de opzet van de Omgevingsvisie, het proces en de rol van de gemeente.

Waardenkaart

In de Toekomstvisie is gesproken over waarden van mensen en de leefomgeving. In de Omgevingsvisie werken we de waarden van de leefomgeving verder uit. We hebben met de ambtelijke organisatie een concept-kaart gemaakt. Op de kaart staan symbolen van plekken en gebieden die iedere Dalfsenaar kent en waar Dalfsen ook buiten haar gemeentegrenzen om bekend is.

Tevens zijn vier deelgebieden aangegeven. Met de bewoners van de vier deelgebieden en de kern Dalfsen gaan we in gesprek over de waarden in uw directe woon- en leefomgeving. Die deelkaarten zijn nog leeg. In de vragenlijst en de bewonerssessies kunt u daarvoor input geven. Na de diverse online bijeenkomsten gaan we deelkaarten afronden.

Ambities

In de Kadernota staan ambities en thema’s die samenvatten waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat. De ambities uit de Kadernota hebben we wat bijgewerkt zodat ze een goede basis en kapstok zijn voor de gesprekken die we gaan voeren tijdens het komende participatieproces met inwoners, stakeholders, de gemeenteraad en het college. Na de gesprekken die we gaan voeren in de verschillende bijeenkomsten hangen we de kapstok verder vol met onderwerpen die u relevant vindt voor de toekomst van de gemeente. Daarmee krijgen de ambities een specifieke Dalfser kleur en invulling.

Opbouw en onderdelen Omgevingsvisie

We bouwen de Omgevingsvisie stap voor stap op. Op deze pagina ziet u hoe ver wij zijn met onderdelen van de visie. Een aantal van deze onderdelen passen we na het gesprek met u nog aan: de ambities en de waardenkaart werken we bij naar aanleiding van de reacties die we ontvangen tijdens de bijeenkomsten. We passen deze pagina aan wanneer er bouwstenen worden toegevoegd of aangepast.

Toekomstvisie

In september 2019 zijn we begonnen met Het Rondje van Dalfsen door aan inwoners van de gemeente Dalfsen te vragen wat hij of zij belangrijk vindt voor de toekomst van onze gemeente. Na vele honderden gesprekken in de verschillende dorpskernen en buurtschappen, verdiepende bijeenkomsten en interviews met experts (zie www.Dalfseningesprek.nl ) is de Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ opgesteld. Op de website kunt u zien wat het resultaat is en hoe deze tot stand is gekomen.

De Toekomstvisie ‘Voor Elkaar’ bevat een groot aantal opgaven waarmee de gemeente en de inwoners aan de slag gaan. De Omgevingsvisie borduurt voort op de essentie van ‘Voor Elkaar’ en legt de nadruk op keuzes voor de fysieke leefomgeving in de deelgebieden en kernen.

Kadernota

In de Kadernota Omgevingsvisie geeft de gemeenteraad aan wat het doel van de Omgevingsvisie is, welke uitgangspunten we bij de start gaan meenemen en op welke wijze de inwoners, ondernemers en stakeholders betrokken worden. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om ontwikkelingen en trends te volgen en daarop te reageren met ingrepen en voorstellen. Dat heet beleid. Maar beleid vraagt visie en ambitie, een beeld waar het naar toe gaat en moet met de gemeente en een vertaling naar hoe dat moet worden aangepakt. Uw input is bij de ontwikkeling van de Omgevingsvisie essentieel. Niet alleen om na te gaan of de gemeente de juiste visie heeft en opgaven scherp ziet. Ook omdat we als gemeente niet al het beleid zelf uitvoeren, maar dat samen doen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, andere overheden, waterschappen, enzovoort. In de Omgevingsvisie gaan we daarom met alle partijen in gesprek om een breed gedragen en uitvoerbare Omgevingsvisie op te stellen. In de Kadernota staat ook achtergrondinformatie over de Omgevingswet, de opzet van de Omgevingsvisie, het proces en de rol van de gemeente.

Waardenkaart

In de Toekomstvisie is gesproken over waarden van mensen en de leefomgeving. In de Omgevingsvisie werken we de waarden van de leefomgeving verder uit. We hebben met de ambtelijke organisatie een concept-kaart gemaakt. Op de kaart staan symbolen van plekken en gebieden die iedere Dalfsenaar kent en waar Dalfsen ook buiten haar gemeentegrenzen om bekend is.

Tevens zijn vier deelgebieden aangegeven. Met de bewoners van de vier deelgebieden en de kern Dalfsen gaan we in gesprek over de waarden in uw directe woon- en leefomgeving. Die deelkaarten zijn nog leeg. In de vragenlijst en de bewonerssessies kunt u daarvoor input geven. Na de diverse online bijeenkomsten gaan we deelkaarten afronden.

Ambities

In de Kadernota staan ambities en thema’s die samenvatten waar de gemeente de komende jaren mee aan de slag gaat. De ambities uit de Kadernota hebben we wat bijgewerkt zodat ze een goede basis en kapstok zijn voor de gesprekken die we gaan voeren tijdens het komende participatieproces met inwoners, stakeholders, de gemeenteraad en het college. Na de gesprekken die we gaan voeren in de verschillende bijeenkomsten hangen we de kapstok verder vol met onderwerpen die u relevant vindt voor de toekomst van de gemeente. Daarmee krijgen de ambities een specifieke Dalfser kleur en invulling.