OMGEVINGSVISIE
Dalfsen

Dit najaar houden we digitale bijeenkomsten per gebied, waarin we graag van u horen hoe u aankijkt tegen de toekomst van uw dorp en onze gemeente. Wat is goed en moet zo blijven? Waar moeten we mee aan de slag? Op de pagina “agenda” ziet u wanneer de bijeenkomsten zijn en hoe u kunt deelnemen. Door de coronamaatregelen kunnen we niet fysiek met elkaar in gesprek. Via de pagina “Meedoen” kunt u zich opgeven voor een bijeenkomst. U krijgt daarna meer informatie over hoe de digitale bijeenkomst gehouden wordt.

We trekken tot eind 2021 uit om een Omgevingsvisie op te stellen. De eerste stappen hebben we in het gemeentehuis gezet. In overleg met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en diverse partners is een Kadernota opgesteld. De Kadernota is in april 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en is een leidraad voor het opstellen van de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie werken we die ambities verder uit. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Proces en Planning

Globaal ziet het proces er als volgt uit.

april 2020

Vaststellen Kadernota

oktober/november 2020

Gebiedsessies

oktober/november 2020

Themasessies

december 2020/januari 2021

Bijeenkomst inwoners en stakeholders (onder voorbehoud)

februari 2021

Ontwerp Omgevingsvisie in college

juni 2020

Vrijgeven Ontwerp Omgevingsvisie voor inspraak door college

juni 2021

Tweede concept vaststellen door college

september - oktober 2021

Inspraakperiode

februari 2022

Vaststellen Omgevingsvisie raad

april 2021

Ontwerp Omgevingsvisie in de gemeenteraad

Proces en Planning

Dit najaar houden we digitale bijeenkomsten per gebied, waarin we graag van u horen hoe u aankijkt tegen de toekomst van uw dorp en onze gemeente. Wat is goed en moet zo blijven? Waar moeten we mee aan de slag? Op de pagina “agenda” ziet u wanneer de bijeenkomsten zijn en hoe u kunt deelnemen. Door de coronamaatregelen kunnen we niet fysiek met elkaar in gesprek. Via de pagina “Meedoen” kunt u zich opgeven voor een bijeenkomst. U krijgt daarna meer informatie over hoe de digitale bijeenkomst gehouden wordt.

We trekken tot eind 2021 uit om een Omgevingsvisie op te stellen. De eerste stappen hebben we in het gemeentehuis gezet. In overleg met de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en diverse partners is een Kadernota opgesteld. De Kadernota is in april 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en is een leidraad voor het opstellen van de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie werken we die ambities verder uit. Dat doen we samen met onze inwoners, ondernemers en andere betrokkenen en geïnteresseerden.

Globaal ziet het proces er als volgt uit.

april 2020

Vaststellen Kadernota

oktober/november 2020

Gebiedsessies

oktober/november 2020

Themasessies

december 2020/januari 2021

Bijeenkomst inwoners en stakeholders (onder voorbehoud)

februari 2021

Ontwerp Omgevingsvisie in college

juni 2020

Vrijgeven Ontwerp Omgevingsvisie voor inspraak door college

juni 2021

Tweede concept vaststellen door college

september - oktober 2021

Inspraakperiode

februari 2022

Vaststellen Omgevingsvisie raad